شهر زیبای بلورد - صفحه اصلی

این آبشار در 45 کیلومتری سیرجان و در 12 کیلومتری بلورد قرار دارد که از جاهای ... 45 کیلومتری جاده سیرجان به طرف بلورد واقع در استان پهناور کرمان می‌باشد.

در حال بررسی لینک ٫ لطفا کمی صبر کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید

شهر زیبای بلورد - صفحه اصلی