فرماندار: محور سیرجان به بافت و چهارگنبد بلورد نیازمند بهسازی ...

Azar 24, 1399 AP — کرمان - ایرنا - فرماندار سیرجان گفت : محور ارتباطی این شهرستان به بافت و منطقه کوهستانی و برفگیر چهار گنبد بلورد نیازمند اعتبار ملی جهت مرمت ...

در حال بررسی لینک ٫ لطفا کمی صبر کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید

فرماندار: محور سیرجان به بافت و چهارگنبد بلورد نیازمند بهسازی ...