تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش بلورد به مرکزیت روستای بلور

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش بلورد به مرکزیت روستای بلورد از ترکیب دهستانهای بلورد و چهارگنبد در تابعیت شهرستان سیرجان در استان کرمان.

در حال بررسی لینک ٫ لطفا کمی صبر کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش بلورد به مرکزیت روستای بلور