بلورد به شهر بدون بیکار تبدیل خواهد شد - فرمانداری سیرجان

Esfand 21, 1397 AP — در جلسه مشترک خبری فرماندار ویژه سیرجان و معین اقتصادی بخش بلورد از خبرنگاران نشریات و پایگاه های خبری سیرجان تجلیل شد.

در حال بررسی لینک ٫ لطفا کمی صبر کنید. یا بر روی لینک زیر کلیک کنید

بلورد به شهر بدون بیکار تبدیل خواهد شد - فرمانداری سیرجان